Telefon

1989 yılında yaklaşık 200 m2 lik bir alanda market olarak perakende sektörüne adım atan şirketimiz, bugün 2 toptan satış, 3 gross market ve 1 unlu mamul imalathanesi ile 20.000 M2 kapalı alanda toptan ve perakende olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

İLETİŞİM

Kişisel Verileri Koruma

Kişisel Verileri Koruma

KARADENİZLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak "Veri Sorumlusu" sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine önem verilmektedir. Bunu sağlamak için her türlü teknik ve idari önlemler alınmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda "Genel İlkeler" başlığı ile düzenleme altına alınan 4. Maddesinden belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaktadır.


AYDINLATMA METİNLERİ
 1. Çalışan Adayı Aydinlatma Metni
 2. Çalışan Aydinlatma Metni
 3. 3.Kişiler Aydınlatma Metni
 4. Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası
 5. Merkez Şube Ve Mağazalarda Yeralan Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni
 6. Veri Sahibi Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna başvurmak suretiyle;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Test

Form Gönderimi

Tamam